CVIČENIE PRE ŽENY

Ide o špecifické cvičenie, ktoré využíva prvky rozmanitých typov cvičenia. Cvičenie  je zamerané na posilnenie celého tela, obzvlášť brušných svalov a chrbta, zvýšenie pružnosti chrbtice a kĺbov, ktoré je doplnené dýchaním a pozorovaním pocitov, čím sa prehlbujú účinky cvičenia, rozpoznávame a uvoľňujeme bloky. Cvičenie je doplnené dychovými cvičeniami. Cvičiteľka pomáha cvičiacim sústreďovať ich pozornosť na svoje pocity, pristupovať k svojmu telu s rešpektom a láskou, dostávať sa do polôh, ktoré pomáhajú telu zbaviť sa napätia a korigovať dôsledky sedavého spôsobu života, čím sa zvyšuje životná energia a vracia sa vnútorná rovnováha a harmónia, ktoré sú nevyhnutným predpokladom zdravého a šťastného života.

Cvičenie prebieha 1 x v týždni - 60 minút, v skupine 5 - 10 cvičiacich pod vedením lektorky.

Cvičíme vždy v stredu o 17:30 hod. Počas prázdnin a sviatkov necvičíme.

Miesto: spoločenská miestnosť Základnej školy M. Gorkého v Trnave, prístup cez hlavný vchod do budovy

Pomôcky na cvičenie a podložky máme k dispozícii.

Info o cvičení a prihlásenie:  0905 245 663  p. Patková

                                                 0908 874 430  p. Tomíková

                                                 centrumharmonie@gmail.com

 

Poplatok za cvičenie (náklady na prenájom miestnosti, lektorka, podložky, pomôcky) 4 €/osoba