Koučing 60 min. 35 €

 

V koučingu ide o vedenie klienta nedirektívnym spôsobom v profesionálnom dôvernom vzťahu kouča a klienta, zameriava sa na ciele, zdroje klienta a riešenia. Autor Whitmore tvrdí: "koučing uvoľňuje potenciál človeka a pomáha mu maximalizovať jeho výkon." Pri koučovaní dodržiavame etický kódex kouča a základné etické princípy podľa ICF. Obsah stretnutia je prispôsobený potrebám klienta. Koučing je zameraný na rozvoj osobnosti a rozvoj ľudských zdrojov.

Oblasti koučovania:

- pracovný koučing,

- kočing pre ženy,

- životný koučing,

- rodinný koučig

 

 

Objednávky: centrumharmonie@gmail.com