Koučing    60 minút 45 € 

  

 

V koučingu ide o vedenie klienta nedirektívnym spôsobom v profesionálnom dôvernom vzťahu kouča a klienta, zameriava sa na ciele, zdroje klienta a riešenia.

Autor Whitmore tvrdí: "Koučing uvoľňuje potenciál človeka a pomáha mu maximalizovať jeho výkon." 

Pri koučovaní dodržiavame etický kódex kouča a základné etické princípy podľa ICF. Obsah stretnutia je prispôsobený potrebám klienta. Koučing je zameraný na rozvoj osobnosti a rozvoj ľudských zdrojov.

                                                                                      

Zameriavame sa na individuálny koučing - podporujeme Vašu jedinečnosť!                                                   

                                                                                                                                

Objednávky: centrumharmonie@gmail.com