Osobnostný rozvoj

 
 
STRETNUTIE S ARTETERAPIOU  60 minút  45 €
 
Zážitkové stretnutie s arteterapiou je zamerané na rozvoj osobnosti, relaxáciu a rozvoj kreativity. Artetrapia je terapeutický prístup, ktorý významne pôsobí na oblasť duševného zdravia. Proces tvorby s rozmanitou témou a materiálom zvyšuje kvalitu života. Redukuje stres, pomáha riešiť problémy, rozvíja komunikáciu, pozitívnu interakciu s inými, prináša do života radosť a pohodu. Potenciál rozvoja osoby sa prejavuje vo všetkých oblastiach života. Je určená deťom a dospelým. 
Obsah stretnutia: prispôsobený potrebám klienta (v procese terapie využívame obrazy, fotografie, farby, ceruzku, pastelky, hlinu, papier a iné)
 
 
 
 
STRETNUTIE S BIBLIOTERAPIOU   60 minút  45 €
 
Zážitkové stretnutie s biblioterapiou je zamerané na rozvoj osobnosti, relaxáciu a rozvoj kreativity. Biblioterapia je terapeutický prístup, ktorý významne pôsobí na oblasť duševného zdravia. Proces tvorby s rozmanitou témou a pomôckami zvyšuje kvalitu života. Redukuje stres, pomáha riešiť problémy, rozvíja komunikáciu, pozitívnu interakciu s inými, rozširuje slovnú zásobu, prináša do života radosť a pohodu. Potenciál rozvoja osoby sa prejavuje vo všetkých oblastiach života. Je určená deťom a dospelým.
Obsah stretnutia: prispôsobený potrebám klienta (v procese terapie využívame knihu, texty, tvorivé písanie, hry s textom, slovom a iné)