Konzultácia - poradenstvo 

60 minút 45 €

 
Konzultácia a poradenstvo v jednoduchosti predstavuje:
- poskytnutie rady,
- vysvetlenie problému, 
- zodpovedanie otázky,
- hlasné premýšľanie alebo objasnenie situácie s podporou poradcu.
 
Ide o starostlivosť o klienta v oblasti rozvoja osobnosti, sebapoznávania a sebavnímania,
s cieľom navodenia rovnováhy v živote a zvýšenia kvality života.
Podľa cieľovej otázky spolu s klientom vyberáme možnosti riešenia.
 
 
Objednávky: centrumharmonie@gmail.com