Konzultácia a poradenstvo   60 min. 35 €

 
 
Starostlivosť o klienta v oblasti rozvoja osobnosti, sebapoznávania a sebavnímania,
s cieľom navodenia rovnováhy v živote a zvýšenia kvality života.
Podľa cieľovej otázky spolu s klientom vyberáme možnosti riešenia.
 
 
Objednávky: centrumharmonie@gmail.com