Niekoľko slov o mne

 

Pôvodne som vyštudovala VŠ s technickým zameraním, ale cesta životom ma priviedla k doplneniu vzdelania s humanitným zameraním, a to pedagogiky, súčasťou ktorej bola aj štátna skúška zo psychológie a následne štúdium špeciálnej pedagogiky. Na ďalších životných križovatkách som stretla výnimočných ľudí, ktorí ma ovplyvnili v profesionálnej oblasti. Počas štúdia na Pražskej psychoterapeutickej fakulte to boli dotyky s arteterapiou a doplnením o terapeutickú techniku, modul arteterapie, som preferovala jej využívanie v kontakte s klientom.

Viac ako 19 rokov som pracovala v oblasti poskytovania sociálnych služieb, pri klientoch s mentálnym postihnutím a psychiatrickým ochorením, zavŕšené  absolvovaním doktorandského štúdia na FSV UCM v Trnave, so zameraním na sociálne služby a poradenstvo. 

Ďalšie skúsenosti som získala lektorovaním akreditovaných kurzov pre odborných zamestnancov v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Absolvovala som akreditovaný kurz Kouč 104, v rámci ICF (International Coach Federation ako ACSTH).

V roku 2010 som založila Centrum harmónie s jasnou víziou  a zameraním na harmonizáciu a rozvoj osobnosti, o  dva roky neskôr vzniklo Občianske združenie Centrum harmónie, zamerané na pomoc, poradenstvo a prevenciu vzniku nepriaznivých životných situácií a ochorení. 

Stotožňujem sa s filozofiou, kde rovnováha v živote je pozitívny stav, v ktorom sú naše životy zmysluplné - mať čo robiť, mať koho milovať a mať sa na čo tešiť. Preto je mojim zámerom poskytovať pomoc a podporu jednotlivcom či skupinám pri riešení životných kríz a problémov súvisiacich s osobným či pracovným životom, a to vzdelávaním, poskytovaním konzultačných, poradenských a koučovacích služieb v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a poradenskej a terapeutickej činnosti v oblasti rozvoja osobnosti.

 
                                                                                                                     Daniela