Obchodné meno: Ing. Daniela Patková, PhD.


Kontakt:  0905 245 663
                 centrumharmonie@gmail.com
 
č. účtu: IBAN SK34 0200 0000 0027 4897 2351
_________________________________________________________________________
 
Občianske združenie Centrum harmónie

Kontakt: 0905 245 663

                centrumharmonie@gmail.com

 

č. účtu: IBAN SK74 1100 0000 0029 2487 0048