Obchodné meno: Ing. Daniela Patková, PhD.

Na hlinách 6983/20, 917 00 TRNAVA
IČO: 45560226  DIČ: 1041957917
Kontakt:  0905 245 663
                 centrumharmonie@gmail.com
_________________________________________________________________________
 
Občianske združenie Centrum harmónie
Na hlinách 20, 917 01 TRNAVA
IČO: 42287715
Kontakt: 0905 245 663

                centrumharmonie@gmail.com

 

č. účtu: IBAN SK74 1100 0000 0029 2487 0048